CP..09T3

Výměnná břitová destička

Výměnná břitová destička