Šestihranné

1030 | 10mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 12mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 14mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 16mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 18mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 20mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 3mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 4mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 5mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 6mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 7mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 8mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW

1030 | 9mm - Šestihranný mezní kalibr trn | LMW