CN..09T3

Výměnná břitová destička

Soustružnická VBD

Výměnná břitová destička

Soustružnická VBD