Vtažné šrouby

Vtažný šroub M16 DIN 69872 A

Vtažný šroub M16 CAT metrický (MAZAK)

Vtažný šroub M16 MAS/BT 60°

Vtažný šroub M 24 DIN 69872 A

Vtažný šroub M12 DIN 69872 A

Vtažný šroub M12 MAS/BT 45°

Vtažný šroub M12 MAS/BT 60°

Vtažný šroub M12 MAS/BT 45°

Vtažný šroub M12 MAS/BT 60°

Vtažný šroub M16 s drážkou

Vtažný šroub M16

Vtažný šroub M16 DIN 69872 A

Vtažný šroub DIN 69872, l2+3 mm delší

Vtažný šroub M16 DIN 69872 B

Vtažný šroub M16 ISO 7388 type II B

Vtažný šroub M16 ISO 7388 type II B

Vtažný šroub M16 ISO 7388

Vtažný šroub M16 CAT metrický

Vtažný šroub M16 ISO 7388

Vtažný šroub M16 MAS/BT 45°

Vtažný šroub HURCO / HAAS BT40 s dírou

Vtažný šroub M16 MAS/BT 60°

Vtažný šroub HURCO / HAAS SK40 with fit

Vtažný šroub M16 MAS/BT 90°

Vtažný šroub HURCO / HAAS / HAAS BT40 with fit

Vtažný šroub M16 MAS/BT 45°

Vtažný šroub M16 MAS/BT 90°

Vtažný šroub M 24 s drážkou

Vtažný šroub M 24 DIN 69872 A

Vtažný šroub M 24 DIN 69872 B

Vtažný šroub M 24 ISO 7388 II B

Vtažný šroub SK50 ISO7388

Vtažný šroub CAT metric M24 (Mazak)

Vtažný šroub CAT metric M24 (Mazak)

Vtažný šroub M24 ISO 7388

Vtažný šroub M 24 MAS/BT 45st

Vtažný šroub M 24 MAS/BT 60st

Vtažný šroub M 24 MAS/BT 90st

Vtažný šroub M 24 MAS/BT 45st