Kontakty | KL-TECH s.r.o.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 413 034 353              Email: info@klte.cz   Sídlo/Headquarters  

Sklad/ Warehouse

Kancelář Praha/ Prague office

KL-TECH s.r.o. KL-TECH s.r.o. KL-TECH s.r.o.
Tylova 2119 Na Pavlu 2155  Vrbova 19
436 01 Litvínov 436 01 Litvínov  147 00 Praha 4
       

Fakturační údaje

Číslo bankovního účtu

IČ:   

DIČ:

8410825001/5500 03657060     CZ03657060